İade Politikası

1. CAYMA HAKKI
1.1. 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin ‘Cayma Hakkı’nın istisnalarının düzenlendiği 15. maddesinin e fıkrası uyarınca ‘Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler’ ve ğ fıkrası uyarınca; ‘Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler’ cayma hakkının istisnası niteliğindedir. E-Kursum Akademi tarafından tüketiciye sunulan elektronik kitap ile kayıtlı-canlı video ders hizmetleri belirtilen istisnalar kapsamında yer aldığından; Tüketicinin, işbu sözleşme kapsamında satın aldığı kitaplar ve kayıtlı-canlı video ders hizmetleri yönünden cayma hakkı bulunmamaktadır.

1.2. Mücbir Sebep
E-Kursum Akademinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar veya E-Kursum Akademinin kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında mücbir sebebin devamı süresince E-Kursum Akademinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. E-Kursum Akademinin mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile Tüketiciye durumu bildirecektir.
İlgili kamu otoritesi tarafından, mevcut mevzuatta değişiklik yapılması, sınavın durdurulması veya ertelenmesi halleri de mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir.
E-Kursum Akademinin, ‘kayıtlı ders’ hizmetinin 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte E-Kursum Akademi erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine (doğal afet, elektrik, internet kesintisi, yetkili kamu otoritelerinin engellemesi vb. durumlar söz konusu olabilir) ilişkin bir garanti vermemektedir. E-Kursum Akademi, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
Herhangi bir resmi ya da özel sınavın yapılıp yapılmamasının E-Kursum Akademi ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle herhangi bir sınavın yapılmayacağı sebep gösterilerek sözleşme konusu olan paketin iptali Tüketici tarafından talep edilemez; Tüketici bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.
 
2. ÖDEME İADESİ
Sözleşme konusu hizmetin E-Kursum Akademi tarafından ifa edilememesi veya Tüketici hakem heyeti tarafından Tüketiciye bedel iadesine karar verilmesi durumlarında, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıdaki gibidir:
2.1. Kredi kartı ile ödeme yapılmışsa banka veya ödeme kuruluşunun komisyon tutarı iade edilmez. Kredi kartı veya havale ile ödeme yapılmışsa KDV tutarı ve yayın tutarı iade edilmez. Canlı video paketlerinde paket kapsamında iadeye karar verilen tarihe kadar işlenen canlı/kayıtlı ders oranına karşılık gelen eğitim tutarı iade edilmez. Kalan ödeme tutarlarının tümü kredi kartına veya Tüketicinin maille bildirmiş olduğu kendi adına kayıtlı banka hesap numarasına iade edilir.
2.2. Tüketici, tüm bu ödeme iade prosedürünü okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.
 
3. GİZLİLİK ve REKABET YASAĞI
Taraflar, gerek sözleşme süresince ve gerekse sözleşmenin sona ermesi veya feshi halinde bile, birbirleriyle çalışmaları süresince diğer taraf ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak edindikleri bu sözleşmeye konu faaliyetlerden doğan ticari sır veya özel nitelikteki bilgileri, ticari sonuçları, istatistikî bilgileri, uzaktan eğitim bilgi ve bilgisayar/internet şifrelerini, doküman, eğitim dokümanı vs belgeleri, uzmanlık bilgilerini, üçüncü şahıslara açıklamamayı ve gizliliği tam olarak korumayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından gelen yasal olarak tedariki zorunlu bilgi istekleri bu maddenin dışında değerlendirilecektir. Resmi kurum ve kuruluşların bu yöndeki bilgi talepleri Tüketici tarafından E-Kursum Akademiye bildirilecektir.
 
4. UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için E-Kursum Akademi veya Tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Burdur Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

5. YÜRÜRLÜK
10.1. Tüketicinin E-Kursum Akademi internet sitesinde sözleşmeyi kabul etmesi ve ücretini ödemesinden sonra sözleşme yürürlüğe girmiş olur ve taraflar açısından hüküm ve sonuç doğurur.
10.2. İşbu sözleşmede E-Kursum Akademi yüklenmiş olduğu paket teslimi edimi, satın alınan eğitim paketinin bitişine kadar geçerli olup, bu tarihten itibaren E-Kursum Akademi ifa yükümlülüğü tamamen ortadan kalkmaktadır.
 
Tüketici, işbu sözleşmeyi ve mesafeli satış sözleşmesi metnini elektronik ortamda teyit etmekle, ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.